Digi-besitas | weekend 26-27 september

Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. 

Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” Ze zeiden: “De laatste.” Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. (Matteüs 21,28-32)

Een student die uren met zijn smartphone zit te spelen en zijn lessen en huiswerk verwaarloost, vlucht voor zijn verantwoordelijkheid. Een bediende die op het werk voortdurend zit te surfen op het internet, is met zichzelf bezig en niet met zijn werk. Wie tijdens een feest constant zijn berichten checkt, betoont weinig aandacht en respect voor de andere genodigden. 

Digitale wereld

De digitale wereld kan verslavend werken. Men spreekt tegenwoordig in plaats van obesitas over ‘digi-besitas’. Sommigen zijn verslaafd aan de vele ‘likes’ op Facebook. Ze voelen zich neerslachtig als ze te weinig positieve reacties ontvangen op hetgeen ze posten op Facebook. Anderen geraken verslaafd aan porno op het internet. Psychologen waarschuwen hiervoor. Van deze gemakkelijk toegankelijke porno gaat een aanzuigkracht uit. Wie ermee begint, dreigt erin meegesleurd te worden. Het gaat steeds meer tijd opeisen. Tijd welke niet kan besteed worden aan het werk, aan het gezin of gewoonweg aan voldoende nachtrust. Dit alles betekent niet dat we het internet moeten verketteren, als iets dat des duivels is. We mogen gerust actieve burgers en christenen zijn in de digitale wereld. 

Maar christenen dienen het internet zo te gebruiken dat we Gods roepstem blijven horen en dat we de vraag om hulp en aandacht van medemensen juist versterkt wordt, in plaats van verkleind. Zoals de tweede zoon in Jezus’ parabeltje. Hij zei aanvankelijk wel neen, maar uiteindelijk ging hij op de vraag van zijn vader in. Hij nam zijn verantwoordelijkheid.

Social Media

We kunnen de sociale media gebruiken om met onszelf bezig te zijn, maar evengoed om te groeien in verantwoordelijkheid. Zo kunnen we het internet gebruiken om meer informatie te verkrijgen over wat er zich aan heil en onheil, dicht bij ons en in de verre wereld, afspeelt. Om ons vervolgens te bezinnen over onze eigen verantwoordelijkheid hierin. 

Facebook geeft ons de mogelijkheid om contacten te leggen met medemensen, om zo hun zorgen en verwachtingen te delen, om uiteindelijk daadwerkelijk naar hen toe te gaan en hen nabij te zijn. Dan wordt de digitale wereld een goed hulpmiddel in de opbouw van het Rijk Gods. Want het is slechts wanneer wij betrokken blijven op en open blijven staan voor God en onze medemensen dat we het Rijk van God zullen binnengaan.

Jezus Christus, Gij roept mensen steeds opnieuw in elke tijd – ook in onze digitale tijd – op om de wil van Uw Vader te doen. Laat ons de digitale wereld zo gebruiken dat we groeien in verantwoordelijkheid ten opzichte van onze medemensen, voor de zwaksten en kleinsten het eerst.