Christen-zijn in tijden van coronavirus

stream evangelie en homilie derde zondag in vasten A van pastoor Ruddy Pareyns, voorgelezen door diaken Leo Kwanten


Beste medechristenen in dekenaat Genk,

We zijn allemaal een beetje geschrokken van de drastische maatregelen, die de voorbije dagen zijn getroffen. Niemand kan ontkennen dat we in een uitzonderlijke situatie zijn aanbeland, dus is de beste houding dat we deze maatregelen loyaal aanvaarden en positief ondersteunen.
Lees hier de maatregelen, die door het bisdom Hasselt naar buiten zijn gebracht.

Als christenen mogen we ons wel de vraag stellen: “waartoe roept God ons in deze tijd, in deze situatie?”
Denken jullie even na, samen met mij?

In onzekere tijden hebben mensen nog meer dan anders nood aan houvast. Christenen zoeken hun houvast in hun geloof. We kunnen voorlopig niet de eucharistie vieren of op een andere wijze liturgisch samenkomen. De vraag is dan: wat kunnen we wél aanreiken als spirituele ondersteuning?

De kerken en de eredienst

De overheid heeft gesteld dat alle erediensten – alvast tot 3 april – worden geannuleerd. Met als enige uitzondering de uitvaartdiensten. Deze kunnen dus nog steeds in een kerk gebeuren, al zij het in zeer beperkte kring.

Alle geplande doopvieringen en kerkelijke huwelijken dienen dus in overleg verschoven te worden naar een latere datum.

De geplande misintenties worden verschoven naar een latere datum. Je mag aan het parochiesecretariaat je voorkeursdatum melden. 

Kerkdeuren van verschillende kerken zullen op bepaalde tijden open zijn voor individuele bezoekers voor gebed en bezinning. Dit moet nog op gang komen en zal op later tijdstip verder worden gecommuniceerd.

Parochiale activiteiten

Ook alle parochiale activiteiten zijn afgelast. Bij pastorale overlegmomenten volgen we strikt alle voorzorgsmaatregelen.

Parochiesecretariaten

De parochiesecretariaten blijven hun service verlenen, maar enkel via telefoon en mail. U vindt de contactgegevens onderaan het parochienieuws.

Priesters en diakens

Het bisdom vraagt aan de priesters en diakens om alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, vooral vanuit de bezorgdheid om het virus niet door te geven aan kwetsbare mensen. 

Maar dat wil niet zeggen dat we niet ter beschikking staan. Wie nood heeft aan een gesprek, mag altijd telefonisch contact opnemen. Onze contactgegevens vind je op de contact-pagina.

Wat kunnen we wél

* We kunnen deze dagen God niet ontmoeten via de sacramenten. Maar gelukkig zijn er nog andere wegen tot Godsontmoeting! Onder aan deze pagina is een stream te zien van het Evangelie & homilie van betreffende zondag.

Bisschop Lode Van Hecke schrijft: “Ik denk in de eerste plaats aan de kans die we krijgen om de Bijbel ter hand te nemen en misschien eindelijk – ja, eindelijk! – eens te luisteren naar wat God ons (mij) te zeggen heeft. Nu we tijd hebben, waarom niet eens rustig de evangelieteksten lezen? Steek maar een kaarsje aan, je zal zien dat het jouw hart verlicht.”

En er is de weg van het persoonlijk gebed. De veertigdagentijd wordt op deze wijze wel echt een woestijntijd …

* Christenen zijn in crisistijden steeds voortrekkers geweest in de aandacht en de zorg voor de meest kwetsbaren. Wat kan dit vandaag betekenen?

Bejaarden met een broze gezondheid kunnen best hun huis zo weinig mogelijk verlaten. Over welke mensen gaat het dan in jouw buurt? Hebben zij mensen die voor hen zorgen? Of kan jij aanbieden om in hun plaats bijv. naar de winkel te gaan?

Het is geen goede idee om in deze situatie zieken en bejaarden persoonlijk te bezoeken. Toch zijn we bezorgd dat deze mensen niet vereenzamen. Op welke andere wijze kunnen we tonen dat we hen nabij zijn? Een telefoontje, een kleine attentie … Laten we creatief zijn!

Vier tips ‘namens Sint-Ignatius’

Jezuïet Nicolaas Sintobin geeft ‘in naam van Sint-Ignatius’ volgende vier tips om deze barre tijden goed door te komen. 

1. Gehoorzaam ten tijde van dit coronavirus aan de artsen, de wetenschappers en de bevoegde overheden als was het aan God zelf. Ook al ben je het niet met hun besluiten eens of snap je ze niet goed, heb de nederigheid om te aanvaarden dat het de moeite loont te vertrouwen op hun kennis en ervaring. Het zal je een gerust geweten geven en je toelaten jouw bijdrage te leveren tot de oplossing van de crisis.

2. Hoed je voor angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Dat weet ik uit goed ingelichte hemelse bron. De ervaring heeft geleerd dat Hij recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.

3. In tijden van crisis heb je niet minder, maar juist meer baat bij gebed. Gun het je om je te laven aan zijn liefde. Het is het beste tegengif tegen de angst.

4. Ten slotte, vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van het leven. Wat er ook gebeurt, elke seconde die je gegeven wordt is een enig en kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets aan veranderen.

Via deze website kunnen we de mooie initiatieven en goede ideeën delen (de website wordt onze deelkast!) en zo elkaar inspireren.

Omdat we de komende weken elkaar minder zullen ontmoeten, wordt het belang van digitale communicatie pastoraal nog belangrijker. Via website en het persoonlijk profiel en de pagina van dekenaat Genk op Facebook zullen we daar volop op inzetten. Dit is alvast een start …

Verbonden,

deken Luc Herbots

Vanuit kerk Mechelen-aan-de-Maas het zondagsevangelie en de homilie van pastoor Ruddy Pareyns door diaken Leo Kwanten, zonder kerkgangers erbij.#pastoraaldigitaal

Geplaatst door Dekenaat Maasmechelen Lanaken op Zaterdag 14 maart 2020
diaken Leo Kwanten met het zondagsevangelie van derde zondag in de vastentijd A en homilie, geschreven door pastoor Ruddy Pareyns, vanuit de Sint-Monulfus en Gondulfuskerk te Mechelen-aan-de-Maas, zonder kerkgangers

4 Replies to “Christen-zijn in tijden van coronavirus”

 1. naamloos

  Wat een bezinningstijd bij uitstek is ons nu overkomt!
  Wat een voorganger vermag.
  Wat een reeks van aangeboden “voorbeden” in de voorbeeldige suggesties.
  Wat een dank voor de betoonde verbondenheid.

  een identiteit is overbodig

  • admin

   Inderdaad, in de veertigdagentijd!
   Terug naar de bron, tijd om te bezinnen, minder met meer en meer met minder, géén hamsterexcessen …
   Dank voor je reactie.

   Warme groet, Astrid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *