Bret-Gelieren

parochiekerk OLV van Fatima in federatie Genk-Zuid

parochiekerk Bert-Gelieren – dekenaat Genk

Klik op een link hieronder om direct naar de gewenste informatie te gaan, zonder helemaal naar beneden te hoeven scrollen:
contactgegevens pastoor-deken
parochie-assistent
eucharistievieringen
contactgegevens parochiesecretariaat
doopsel
eerste communie
vormsel
huwelijk
ziekenzalving

adresgegevens kerk

adresPiehpelplein z/n te Genk

contactgegevens pastoor-deken

pastoorpastoor-deken Luc Herbots
adresMolenstraat 2C te Genk
telefoonnummer089 35 22 05
e-mailadresdekenluc@dekenaatgenk.be
dringend contact (overlijden, bijstand door priester …)0475 20 21 96

parochie-assistent

parochie-assistentLieve Lenaerts
telefoonnummer089 61 39 52 / 0496 76 15 54
e-mailadreslieve@dekenaatgenk.be

eucharistievieringen

eucharistieviering weekendzo 9.30 uur
eucharistievieringen week
eucharistieviering feestdagen9.30 uur

contactgegevens parochiesecretariaat

adres parochiesecretariaatin de hal van de parochiekerk
openingsuren parochiesecretariaatelke zaterdag van 14 tot 16 uur
e-mailadres secretariaatgenkzuid@dekenaatgenk.be
telefoonnummer089 35 22 05
abonnement Kerk & levenvia federatiesecretariaat genkzuid@dekenaatgenk.be

doopsel

wanneerzondag om 14 uur, op afspraak
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingvoorafgaand doopgesprek met de ouders
bewijs uit doopregistervia e-mail dekenluc@dekenaatgenk.be

eerste communie

wanneerzondagen 8, 15 en 22 mei 2022 om 9.30 uur
contactLizette Budé via 089 24 01 90
voorbereidingouderavond, activiteiten, gezinsvieringen en kinderdiensten

vormsel

wanneerzondag 22 mei 2022 11 uur in Sint-Martinuskerk Genk-Centrum samen met de jongeren van de parochies Genk-Centrum, Sledderlo en Kolderbos-Langerlo
contactKristine Cuppens via 0486 40 63 74
voorbereiding8 gezamenlijke catechesesamenkomsten van gehele federatie op zaterdagvoormiddag en ouderavond

huwelijk

wanneerop aanvraag
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingdekenale huwelijksvoorbereiding

ziekenzalving

contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05 of via telefoonnummer parochiefederatie 0475 20 21 96