Bret-Gelieren

parochiekerk OLV van Fatima in Pastorale Eenheid Emmaüs Genk

parochiekerk Bert-Gelieren – dekenaat Genk

Klik op een link hieronder om direct naar de gewenste informatie te gaan, zonder helemaal naar beneden te hoeven scrollen:
contactgegevens pastoor-deken
parochie-assistent
eucharistievieringen
contactgegevens parochiesecretariaat
doopsel
eerste communie
vormsel
huwelijk
ziekenzalving

adresgegevens kerk

adresPiehpelplein z/n te Genk

contactgegevens pastoor-deken

pastoorpastoor-deken Luc Herbots
adresMolenstraat 2C te Genk
telefoonnummer089 35 22 05
e-mailadresdekenluc@dekenaatgenk.be
dringend contact (overlijden, bijstand door priester …)0475 20 21 96

parochieassistent

parochie-assistentLieve Lenaerts
telefoonnummer089 61 39 52 / 0496 76 15 54
e-mailadreslieve@dekenaatgenk.be

eucharistievieringen

eucharistieviering weekendzo 9.30 uur
Op de 1ste zondag van de maand in 2022-2023 zijn er oasevieringen, om samen met je kind(eren) te vieren, te zingen, stil te worden bij de blijde boodschap
Zie deze webpagina voor meer info
eucharistievieringen week
eucharistieviering feestdagen9.30 uur

contactgegevens parochiesecretariaat

adres parochiesecretariaat• deken Luc Herbots, 089 35 22 05 of dekenluc@dekenaatgenk.be (€ 15,- kan in een omslag worden afgegeven in de betreffende viering ofwel in brievenbus van deken Luc, Molenstraat 2C)
• € 15,- in een omslag met duidelijke vermelding van datum en naam in brievenbus van pastoor Tjeu Neyens (Piehpelplein 1)
voor vermelding in parochieblad minstens drie weken vooraf intentie aanvragen
openingsuren parochiesecretariaattelefonisch bereikbaar 089 35 22 05
e-mailadres secretariaatgenkzuid@dekenaatgenk.be
telefoonnummer089 35 22 05
abonnement Kerk & levenvia federatiesecretariaat genkzuid@dekenaatgenk.be

doopsel

wanneerzondag om 14 uur, op afspraak
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingvoorafgaand doopgesprek met de ouders
bewijs uit doopregistervia e-mail dekenluc@dekenaatgenk.be

eerste communie

wanneerzondagen 21 april, 28 april en 5 mei 2024 om 9.30 uur
contactLizette Budé via 089 24 01 90
voorbereidingouderavond, activiteiten, gezinsvieringen en kinderdiensten

vormsel

wanneerzondag 5 mei 2024 om 11 uur in Sint-Martinuskerk Genk-Centrum samen met de jongeren van de parochies Genk-Centrum, Sledderlo en Kolderbos-Langerlo
contactdiaken Ivo Vanminsel via 089 61 39 52 of diakenivo@dekenaatgenk.be
voorbereiding8 samenkomsten voor jongere én tochtgenoot, gekoppeld aan een eucharistieviering op zondagvoormiddag

huwelijk

wanneerop aanvraag
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingdekenale huwelijksvoorbereiding

ziekenzalving

contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05 of via telefoonnummer parochiefederatie 0475 20 21 96