Bret-Gelieren

parochiekerk OLV van Fatima in Pastorale Eenheid Emmaüs Genk

parochiekerk Bert-Gelieren – dekenaat Genk

Klik op een link hieronder om direct naar de gewenste informatie te gaan, zonder helemaal naar beneden te hoeven scrollen:
contactgegevens pastoor-deken
parochie-assistent
eucharistievieringen
contactgegevens parochiesecretariaat
doopsel
eerste communie
vormsel
huwelijk
ziekenzalving
concertkerk

adresgegevens kerk

adresPiehpelplein z/n te Genk

contactgegevens pastoor-deken

pastoorpastoor-deken Luc Herbots
adresMolenstraat 2C te Genk
telefoonnummer089 35 22 05
e-mailadresdekenluc@dekenaatgenk.be
dringend contact (overlijden, bijstand door priester …)0475 20 21 96

parochieassistent

parochie-assistentLieve Lenaerts
telefoonnummer089 61 39 52 / 0496 76 15 54
e-mailadreslieve@dekenaatgenk.be

eucharistievieringen

eucharistieviering weekendzo 9.30 uur
Op de 1ste zondag van de maand in 2022-2023 zijn er oasevieringen, om samen met je kind(eren) te vieren, te zingen, stil te worden bij de blijde boodschap
Zie deze webpagina voor meer info
eucharistievieringen week
eucharistieviering feestdagen9.30 uur

contactgegevens parochiesecretariaat

adres parochiesecretariaat• deken Luc Herbots, 089 35 22 05 of dekenluc@dekenaatgenk.be (€ 15,- kan in een omslag worden afgegeven in de betreffende viering ofwel in brievenbus van deken Luc, Molenstraat 2C)
• € 15,- in een omslag met duidelijke vermelding van datum en naam in brievenbus van pastoor Tjeu Neyens (Piehpelplein 1)
voor vermelding in parochieblad minstens drie weken vooraf intentie aanvragen
openingsuren parochiesecretariaattelefonisch bereikbaar 089 35 22 05
e-mailadres secretariaatgenkzuid@dekenaatgenk.be
telefoonnummer089 35 22 05
abonnement Kerk & levenvia federatiesecretariaat genkzuid@dekenaatgenk.be

doopsel

wanneerzondag om 14 uur, op afspraak
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingvoorafgaand doopgesprek met de ouders
bewijs uit doopregistervia e-mail dekenluc@dekenaatgenk.be

eerste communie

wanneerzondagen 21 april, 28 april en 5 mei 2024 om 9.30 uur
contactLizette Budé via 089 24 01 90
voorbereidingouderavond, activiteiten, gezinsvieringen en kinderdiensten

vormsel

wanneerzondag 5 mei 2024 om 11 uur in Sint-Martinuskerk Genk-Centrum samen met de jongeren van de parochies Genk-Centrum, Sledderlo en Kolderbos-Langerlo
contactdiaken Ivo Vanminsel via 089 61 39 52 of diakenivo@dekenaatgenk.be
voorbereiding8 samenkomsten voor jongere én tochtgenoot, gekoppeld aan een eucharistieviering op zondagvoormiddag

huwelijk

wanneerop aanvraag
contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05
voorbereidingdekenale huwelijksvoorbereiding

ziekenzalving

contactdeken Luc Herbots, Molenstraat 2C te Genk, tel. 089 35 22 05 of via telefoonnummer parochiefederatie 0475 20 21 96

Concertkerk

De prachtige vleugel C. Bechstein Academy prijkt in de kerk van Bret-Gelieren; een primeur in Limburg. De bedoeling is dat naast de liturgische diensten, de piano ook gebruikt kan worden voor evenementen en voorstellingen van culturele verenigingen.

Al in 2011 vroeg toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan de Katholieke Kerk om zogenaamde kerkenbeleidsplannen op te stellen.
In 2025 moet in elke gemeente het Centraal Kerkbestuur een update van het kerkenbeleidsplan indienen, in samenspraak met de gemeente, het bisdom en de kerkfabrieken.
Het stadsbestuur en het dekenaat Genk hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Ze zagen dat door het dalende aantal kerkgangers een breder gebruik van de verschillende parochiale kerkgebouwen zich opdrong en maakte er ook werk van.

Zoals het Genkse parochiekerkenplan het thans voorziet, werd besloten de kerk van Bret-Gelieren op de eerste plaats open te houden voor erediensten, met een bijzondere aandacht voor gezinsvriendelijke liturgie. Daarnaast heeft deze kerk zich doorheen de jaren geprofileerd als een geliefkoosde ‘concertkerk’. Daarom zal het kerkgebouw tevens dienen voor een breder cultureel gebruik, dankzij de degelijke akoestiek, het grote podium en de aangename en open ruimte zonder kerkpilaren.
Door de oefening te maken voor een breder gebruik om deze nevenfunctie nog verder in concreto te ontwikkelen, ontstond het idee om bestendig een vleugelpiano in de kerk te plaatsen. Door een fijne samenwerking tussen de kerkfabriek, de stad Genk en de Genker Kunstacademie GA voor Kunst, kon het aanschaffen van een vleugel verwezenlijkt worden. 
De verschillende koren en ensembles die al regelmatig in de kerk concerten organiseerden en daarvoor geregeld een piano dienden te huren, hadden zeker oren naar dit project.

De feestelijke inhuldiging en tevens een eerste benefiet om fondsen te verzamelen voor de verzekering, het geregeld stemmen en het onderhoud van de piano, zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart om 20 uur.
Het kinder- en meisjeskoor Lirica, kamerkoor Incantatio en koor Cantus Vocum verlenen hun medewerking, alsook studenten van de Genker Kunstacademie GA voor Kunst.
Voor meer info: parochiebretgelieren@gmail.com.