Breken van brood | weekend 25-26 april

evangeliebezinning als video: geluid aanzetten
Daaronder is de evangeliebezinning als tekst te lezen.
Op zondag 26 april is om 10 uur live de eucharistieviering vanuit de crypte van de dekenale kerk te volgen op deze pagina. De tekst van de viering staat ernaast.brood breken – dekenaat Genk

Toen kwamen de twee leerlingen, die op weg waren naar Emmaüs, bij het dorp aan waar ze heen gingen, maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. 

Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Jezus verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?’ Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de elf met de mensen van hun groep bijeen. Deze verklaarden: ‘De Heer is werkelijk verrezen, Hij is aan Simon verschenen.’ En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. 
(Lucas 24, 28-35)

“Waaraan worden christenen herkend?” Deze vraag is vooral belangrijk in onze tijd waarin christen-zijn niet meer vanzelfsprekend is en waarin het christelijk geloof in de marge van de samenleving is terecht gekomen. Deze vraag is ook een zeer praktische vraag: vooral voor de geloofsopvoeding van jonge mensen. Willen we bijvoorbeeld ‘degelijke’ catechese geven ter voorbereiding van het vormsel – in een samenleving die steeds verder van het geloof komt af te staan – dan is die vraag belangrijk.

Want bij jonge mensen mag men het geloof niet langer meer veronderstellen, alsof het er al is. Aan jonge mensen moeten we vooral ons geloof ‘voorstellen’. Ons geloof laten zien. Ons geloof moet door hen herkend kunnen worden. Dan is de vraag ‘Waaraan herkent men christenen?’ een essentiële vraag.

Emmaüsgangers

Het antwoord op deze vraag vinden we in het evangelie van deze zondag. Men herkent een christen aan hetzelfde gebaar, als het gebaar waaraan de twee leerlingen op weg naar Emmaüs Christus zelf herkenden. Zij herkenden Christus aan het breken van het brood. Het gebaar waaraan Christus werd herkend en het gebaar waaraan christenen, tot op de dag van vandaag, worden herkend is ‘het breken van het brood’.

Dit is ook de reden waarom in de voorbereiding van het vormsel en de eerste communie meer en meer aandacht is voor de eucharistieviering zelf. Het accent komt meer – dan in de voorbije tijd – te liggen op de initiatie en het thuiskomen van jonge mensen in de eucharistie. Het coronavirus helpt ons dit jaar daar allesbehalve bij. Maar de maatregelen ter bestrijding van dit virus doen ons des te meer beseffen dat christenen inderdaad herkend worden bij het breken van het brood.

Jezus,
Ik geloof dat Jij in de eucharistie, in het breken van het brood, aanwezig bent.
Ik bemin Je boven alles en wens Je in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik, omwille van de coronacrisis, de communie niet daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik Je de genade van de ‘communie van verlangen’.
Omhels mij en doe mijn hart branden van verlangen naar de hemelse Vader.
Schenk mij Jouw Geest van liefde en laat mij nooit van Jouw liefde gescheiden worden. Amen