Als een schat, als een parel | weekend 25-26 juli

parel – dekenaat Genk

Een landbouwer doet zijn gewone werk van elke dag … En plots stoot hij op een schat: puur toeval, of beter: pure genade! 

Een koopman is onvermoeibaar op zoek is naar die éne unieke parel … Na jarenlange inspanning vindt hij eindelijk dat bijzondere exemplaar: een beloning voor zijn volgehouden inzet.

Gods genade aan de ene kant, menselijke inzet aan de andere. In de dynamiek van het Rijk van God zijn beide nodig.

Jezus zegt niet: “het Rijk van God gelijkt op een schat en een parel.” Maar wel: “het Rijk van God gelijkt op het hele gebeuren van een mens die een schat of een parel vindt en vervolgens zijn hele leven zo oriënteert dat hij die schat en die parel verwerft”. 

waardevol in het leven

Het Rijk van God kan groeien waar wij op deze wijze omgaan met de levenszin die het evangelie ons aanreikt. De ene dag ontdekken we er iets van door met veel inspanning te zoeken naar wat waardevol is in het leven. De andere dag worden we zomaar geraakt door een inzicht en overkomt het ons. Maar in beide situaties volgt er nog een stap: ons leven afstemmen op de schat en de parel die we hebben ontdekt.

Mogen wij met de verwondering van die landbouwer en de gedrevenheid van die koopman in het leven staan. Maar vooral ook met de overtuiging van beiden om die volheid van leven, die God ons laat proeven, vast te houden en daarom van ganser harte mee te werken aan de groei van zijn Rijk …