40 dagentijd

Je krijgt 40 dagen de tijd om tot inkeer te komen, te bezinnen.
Het gaat er niet om dat je jezelf een beperking oplegt, het gaat niet om de beperking op zich.
Als je je niet bezighoudt met de randvoorwaarden voor een welgesteld leven, heb je tijd, energie, motivatie en houvast om je aandacht op andere, in wezen belangrijkere, dingen in het leven te richten; teruggaan naar de essentie van het leven.
Je naasten liefhebben. Dat was toch wat Jezus ons liet zien?

Vasten.
40 Dagen tijd.
40 Dagen om grond onder de voeten te vinden, een plek om te kunnen leven.
Maar ook een plaats waar we God kunnen ontmoeten,
40 Dagen de tijd om te kunnen leren hoe we anders met de aarde kunnen omgaan, dichtbij en veraf.
Wat we kunnen leren van mensen dichtbij en veraf.
40 Dagen om God te vinden.

Aswoensdag. Laten we de komende weken ons “ja” aan Hem vernieuwen, niet als een krachttoer van onszelf, maar als een gave.
Want voor wij ons naar Hem keren, heeft Hij zich reeds lang naar ons gekeerd.Makkelijk is het niet. Jezus viel zelf driemaal met zijn kruis. Hij wist weer op te staan en verder te gaan.
Wat is moeilijker? Vallen of opstaan?
Niemand kiest ervoor te lijden. Een last te dragen.
En toch hoort dat bij het leven; we ontkomen er niet aan.
Dat valt niet altijd mee. Het is vaak makkelijker gezegd, dan gedaan; heb vertrouwen in wat komen gaat.
Hoewel Jezus wist wat hem te wachten stond, riep hij God aan: “God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten.”
Wéét dat je niet alleen bent.

Daal af naar de diepe donkerte, ontdoe je van de zorgen en de bekoringen en ervaar met al je zintuigen het leven.
Keer naar binnen.

Als we in de vastentijd kijken naar het voorbeeld dat Jezus ons toonde, wordt het misschien een beetje dragelijker.
Soms moet je jezelf opzij zetten, zonder jezelf uit het oog te verliezen.
Vergeet het doel niet; de verrijzenis, het licht, leven vanuit liefde.
Mooier kan de vastentijd niet eindigen.

Een heilzame en helende vastentijd gewenst!Hoe breng jij de veertig dagen vóór Pasen door?
Doe mee aan de poll en inspireer anderen om vol zingeving de vastentijd te bewandelen.

Doe je mee aan de 40-dagentijd en mee aan deze poll?