Taizéviering op vooravond Advent

Deze Taizéviering is aangeboden door de groep in Overpelt.
Er zijn (maandelijks) vieringen in Bilzen, Genk (Waterschei), Overpelt, Sint-Truiden en Hechtel.
Meer info is op de webpagina van IJD te vinden.

Op de vooravond van de advent openen wij ons hart … zodat het Kind in ons opnieuw geboren kan worden …

Lied: Jezus U bent het licht

Jezus U bent het licht in ons leven
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij
Jezus, U bent het licht in ons leven
Open mij voor uw liefde, o Heer

Lied : In de Heer

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
Op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst.

Lied: In onze duisternis

In onze duisternis
ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal,
dat nooit meer doven zal.
In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal, dat nooit meer doven zal.

Psalm 27

Hoor mij, Heer, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
       Mijn hart zegt u na:
       “Zoek mijn nabijheid!”

Wijs mij uw weg, Heer
leid mij op een effen pad,
       Valse getuigen staan tegen mij op
       en dreigen met geweld.

Mag ik niet verwachten
de goedheid van de Heer te zien
in het land van de levenden?
       Wacht op de Heer,
       wees dapper en vastberaden,
       ja, wacht op de Heer.

Bijbellezing uit de profeet Jesaja

Sinaï stronk – dekenaat GenkUit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. (…) Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Lied: Bonum est confidere

Bonum est confidere in domino
Bonum sperare in domino

Vertaling: Het is goed op de Heer te vertrouwen
Het is goed op de Heer  te hopen

Stilte

Voorbeden: wij antwoorden met: Kyrie eleyson

Om openheid van hart, om zorgzaamheid,
om eerlijkheid in ons spreken,
om fijngevoeligheid, om helderheid van geest,
zodat wij Gods vraag leren verstaan,
die schuilgaat achter de woorden van deze advent.
Laat ons zingend bidden.

Om huizen van vrede,
om huizen en plekken waar mensen geborgen kunnen zijn
in een stad van vrede.
Laat ons bidden.

Om bereidheid om mee de handen aan de ploeg te slaan
om te doen wat moet gedaan worden,
taken en talenten te verdelen naar best vermogen.
Zodat God waar wordt in wat wij doen.
Laat ons bidden.Voor alle mensen op de vlucht.
Voor ontheemden, voor zoekers en zwervers,
voor mensen die uitgesloten zijn.
Voor al wie zoekt naar warmte, naar rust en houvast.
Dat zij gehoord, gezien en gastvrij onthaald worden. Laat ons bidden.

Onze Vader
gebed

Jezus,

Druk ons op het hart
Dat we onze hoop, ons verlangen 
niet moeten opbergen
dat Kerstmis niet afgelast is
Dat Gij komt en Gij al zijt
En dat daarin het geheim ligt
dat ons verder draagt,de nacht in,
maar in Uw Licht

Ja, wij verlangen naar samen zijn naar samen vieren
echt vieren
naar alle warm menselijkheid
familie die we al maanden niet zagen terug te zien
en van omarmen, durven we niet eens meer luidop te dromen
van de kleinkinderen die zich samen verwonderen
over het kindje in de stal
We weten het niet hoe het vieren zal zijn

Maar doe ons geloven dat er reden blijft om te vieren
dat Gij, trouw, komt
dat God de wereld zo liefheeft,
dat Gij kwam
Hier en nu

Dus kom dan, kom opnieuw,
Kom elke dag,
voor de advent, na de advent
Elke donkere en elke lichtende dag
Elke minuut van een nog donkerdere nacht
Kom dan,  kom dan opnieuw
Hier en nu al
Niet alleen in de kribbe
Maar hier en nu
God met ons Amen


(Elisabeth website)

Lied: Wij gaan de nacht door

Wij gaan de nacht door, het duister
Opzoek naar het levend water
Enkel de dorst zal ons licht zijn,
Enkel de dorst zal ons licht zijn;

Lied: Zie uit naar God

Zie uit naar God, zijn dag komt gauw,
Zie uit naar God, sta op, houd moed!

Lied: Ubi caritas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *