Stralen van geluk | weekend 7-8 maart

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. 

Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: “Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” (Matteüs 17,1-4)

‘Een kinderhand is snel gevuld.’ Daarom houden volwassenen er van om aan kinderen iets kleins te geven: een paaseitje, een klein speelgoedje, iets dat we nog liggen hebben en al jaren niet meer gebruiken. We geven die dingen graag omdat het gezicht van die kinderen – al is het maar kortstondig – dan straalt van geluk. Want dat kleine geschenkje vervult het verlangen van het kind. Wij voelen ons zelf daar heel goed bij.

Zo heeft een moeder allang aan het gezicht van haar dochter gezien dat er iets heel speciaal aan de hand is, nog voor haar dochter haar verlovingsring heeft laat zien. Want het gezicht van haar dochter straalt intens van geluk. Eindelijk, na lang wachten, te lang wachten naar haar aanvoelen, is ze door haar geliefde ten huwelijk gevraagd. Ouders delen maar al te graag in dat geluk van hun kind.

Deze twee ervaringen brengen ons dicht bij de realiteit die de leerlingen beleefd moeten hebben op de berg. Het doet Petrus zeggen: “Het is goed dat we hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, één voor U, één voor Mozes en één voor Elia.” Petrus ervaarde op dat moment het leven als goed, omdat het gelaat van Jezus straalde. Het straalde intens als de zon. Omdat het leven van Jezus ten diepste vervuld werd. Omdat in het gesprek met Mozes en Elia de levensroeping van Jezus tot volle helderheid komt. Op de eerste plaats voor Jezus zelf. Dat is wat Petrus aanvoelt. Daarom wil hij ook drie tenten bouwen: één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. Doorheen het stralende gelaat van Jezus wordt de brandende binnenkant van Jezus’ leven zichtbaar. Hij is de nieuwe Mozes en de lang verwachtte Messias.

Wij krijgen in de Vasten, veertig dagen lang, de tijd om voor onszelf uit te klaren wie Jezus voor ons is. Het antwoord zal ons doen stralen van geluk.

Goede God, Gij geeft ons in deze vastentijd veertig dagen lang de tijd om ons leven te verbinden met uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons de weg, de waarheid en het leven is. Opdat wij met Pasen zouden mogen stralen van geluk. Amen.