Vieringen op weg naar het vormsel

Alle vieringen met de vormelingen vinden plaats in de Sint-Willibrorduskerk te Eisden-Dorp.

1ste ouderavond
woensdag 20 november van 19.30 uur tot 21.00 uur in Zaal Maasvallei
info en inschrijving

gezinsviering advent
zondag 22 december 10.30 uur 
11.15 uur tot 12 uur samenkomst vormselvoorbereiding

eucharistieviering Kerstmis
woensdag 25 december 10 uur


gezinsviering
zondag 19 januari 10.30 uur  
11.15 uur tot 12 uur samenkomst vormselvoorbereiding

gezinsviering Lichtmis
zondag 2 februari 10.30 uur
11.15 uur tot 12 uur samenkomst vormselvoorbereiding

Aswoensdag
woensdag 26 februari 14.00 uur

gezinsviering
zondag 23 maart 10.30 uur
11.15 uur tot 12.00 uur samenkomst vormselvoorbereiding

eucharistieviering Pasen
zondag 12 april 10.30 uur


gezinsviering
zondag 19 april 10.30 uur
11.15 uur tot 12 uur samenkomst vormselvoorbereiding

2de ouderavond
woensdag 29 april van 19.30 uur tot 21.00 uur in Zaal Maasvallei
praktische info over het Vormsel

voorbereidingsmomenten Vormsel
De week voor het Vormsel (data nog nader te bepalen)
Enkele voorbereidingsmomenten, data en tijdstippen worden nog doorgegeven.

Vormselviering
zondag 24 mei 11.30 uur


dankviering Pinksteren
zondag 31 mei 10.30 uur