Palestina Verknipt

Voordracht door Eitan Bronstein

Israëli en oprichter van de Joods – Palestijnse NGO’s Zochrot* en De-colonizer

Waar: zondag 29 november van 10u30-12u30, OC. Sint Katerina, Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt

Inschrijven is verplicht: mail naam, telefoon, adres en het aantal personen naar info@palestinasolidariteit.be

Met als mededeling INSCHRIJVING PALESTINA VERKNIPT.

  • Er wordt gewerkt met een wachtlijst. Plaats op de wachtlijst wordt medegedeeld.
  • Aanwezigheid is beperkt tot 50 personen. Afstand 1.50m wordt gerespecteerd.
  • Verplichte registratie bij betreden van de zaal.
  • Mondmaskerplicht, geen consumpties, sanitizer wordt voorzien.

Inkom gratis, vrije bijdrage is welkom

Deze voordracht wordt georganiseerd volgens de geldende Corona richtlijnen.

Voor de Palestijnen is niet Covid-19 maar wel het zionistisch beleid van Israël de grootste bedreiging. Immers, sinds 1967 worden er in de bezette Westbank steeds meer Palestijnse gronden afgenomen voor de bouw en de uitbreiding illegale kolonies, ondertussen al ongeveer 200 waar enkel joodse Israëli’s mogen wonen, nu reeds meer dan 620 000.

De Israëlische staat nam de meest vruchtbare Palestijnse gronden in beslag. Andere gebieden werden dan weer versplinterd en de illegale “Apartheidsmuur” sneed veel boeren van hun akkers af.  Ook onder het voorwendsel van de strijd tegen Covid-19 wordt aan de Palestijnse boeren de toegang tot hun landbouwgronden ontzegd. Terwijl het Covid-19 virus zich meer verspreidt, worden zelfs testcentra voor Covid-19 vernield.

De controle over het land staat centraal in de Palestijnse relaties met de Israëlische bezetter. Landbouw is een middel van verzet tegen de constante dreiging van annexatie van de gronden door Israël. De Palestijnen strijden om hun resterend land te behouden tegen de dagelijkse inbeslagnames door Israël. In deze context staan de Palestijnse boeren in de voorhoede van de strijd. 

Naast land is water van strategisch belang. De Israëlische regering controleert de meeste waterreservoirs en oefent een vetorecht uit over Palestijnse boringen, rehabilitatie en investeringen in waterinfrastructuur. Watertekort wordt systematisch gebruikt om boeren te dwingen hun land te verlaten en een goedkope baan te zoeken in Israëlische bedrijven.

Israël wil de Covid-crisis misbruiken om de annexaties, die in Trump’s omstreden “peace plan” zijn vastgelegd, te realiseren. De uitvoering hiervan kan de doodsteek betekenen voor een leefbare toekomst voor de Palestijnse bevolking. 

De Europese Unie en België mogen bijkomende annexaties niet ongestraft laten. Tot nu toe bleef het onder voorwendsel van internationale samenwerking meestal bij woorden. Alleen het respect voor de mensenrechten en het uitvoeren van het internationaal recht kan leiden tot een duurzame en rechtvaardige oplossing voor Israëli’s en Palestijnen. 

Plaatselijke besturen, groeperingen en burgers kunnen de druk op onze nationale vertegenwoordigers verhogen door zichzelf ‘Apartheid Vrij’ te verklaren.

Maak kennis met de ‘Palestina verknipt-actie’ en werk mee aan de verspreiding ervan. Ook jij bent belangrijk in de strijd tegen het onrecht. Wij rekenen op jou!(*) Hebreeuws voor “Herinneren”