Opendeurdag | weekend 2-3 mei

evangeliebezinning als video: geluid aanzetten
Daaronder is de evangeliebezinning als tekst te lezen.
Op zondag 3 mei is om 10 uur live de eucharistieviering vanuit de crypte van de dekenale kerk te volgen op deze pagina. De tekst van de viering staat ernaast.

opendeurdag – dekenaat Genk

‘Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed.’ (Johannes 10, 9-10)

Tegen alle coronamaatregelen in houdt Jezus deze zondag opendeurdag. ‘Ik ben de deur,’ zegt Jezus. Misschien hebben we een beetje angst om deze deur binnen te gaan. Maar als we die deur binnengaan, dan mogen we ontdekken, dat achter die deur leven is. ‘Leven in overvloed,’ zegt Jezus. Natuurlijk wil ieder  van ons leven in overvloed. Maar velen zullen zich afvragen: ‘Waar kan ik die deur vinden, die ik kan binnengaan, om het volle leven te vinden?’

Een goede deur om binnen te gaan is de deur van de stilte. Wij leven immers in een heel luidruchtige wereld, waarin onze aandacht voortdurend opgeëist en bezig gehouden wordt door de meest banale dingen. Voor ons TV- of computerscherm verliezen we toch zoveel echte levenstijd. De coronamaatregelen helpen ons om echt stil te worden. We beginnen dan in ons hart te vermoeden wat wezenlijk is in het leven  en welke de goede dingen zijn, die ons ten volle doen leven. De stilte doet ons hopen en verlangen naar Gods nabije liefde en naar nabije liefde van medemensen. Dit is het volle leven waar de deur van de stilte toegang toe geeft.

Een tweede goede deur om binnen te gaan is de deur van de verzoening. Niet alleen in de wereld is er heel veel lawaai dat onze aandacht opeist. Ook in ons hart kan het er heel rumoerig aan toe gaan. We voelen ons gekrengd door de woorden van anderen; we voelen ons oneerlijk behandeld; we voelen ons beledigd; we voelen ons niet erkend; we zijn nijdig of jaloers of koesteren al jaren een wrok tegenover een ander… Er zijn toch zoveel negatieve hartstochten, die ons hart onrustig maken. Alleen de verzoening is daar tegenop gewassen. Verzoening begint met te erkennen dat een medemens, ook maar een mens is die fouten kan maken, net zoals ik.

Aanvaarding van de beperktheden van een ander leidt tot de aanvaarding van de eigen beperktheden. Dit brengt een rust, een vrede en een stilte in ons hart, welke aangevoeld wordt als het volle leven.

Een derde goede deur om binnen te gaan is de deur van de broederlijkheid. Hoe kan er immers sprake zijn van het volle leven als mijn medemensen, mijn broers en zussen, niet rechtvaardig behandeld worden? Nog te veel mensen in onze wereld lijden honger, zijn arm, hebben geen woning om in te wonen, ontberen onderwijs en goede gezondheidszorg, moeten als slaven lange dagen werken in mensonwaardige omstandigheden, gaan gebukt onder oorlog, terrorisme of geweld… Het helpen zoeken naar oplossingen voor deze grote wereldproblemen, ook dit is het volle leven.

De stilte, de verzoening en de broederlijkheid, Jezus is ons hierin voorgegaan. Deze deuren zijn ook Jezus’ deuren. ‘Ga die deur binnen’ zegt Jezus tegen ons vandaag. ‘Het is mijn deur. Het is de deur die jullie zal redden en het volle leven zal geven.’

Goed God, in deze bijzondere tijd die wij meemaken zet Jezus de deur van de stilte, verzoening en broederlijkheid voor ieder van ons wagenwijd open. Geef ons de moed om binnen te gaan, opdat wij leven zouden bezitten in overvloed. Amen.