Op kraambezoek | weekend 4-5 januari

kraambezoek – dekenaat Genk

Na koning Herodes aangehoord te hebben vertrokken de Wijzen. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. 

Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. 
(Mt. 2,9-11)

Op kraambezoek gaan, is van alle tijden. Zo kwamen na de herders ook de drie wijzen in Bethlehem terecht om het pasgeboren kindje van Jozef en Maria te bezoeken. Zoals dat gaat, hadden ze ook gepaste cadeautjes bij: goud, wierook en mirre. Ook vandaag is het voor grootouders, voor peters en meters niet zo eenvoudig om de juiste cadeautjes te kiezen voor een kraambezoek, een doopfeest of een babyborrel. Want leuke knuffels heeft de boorling vaak al in overvloed. En de schattige babykleertjes – in het roze of in het blauw – daar zijn ze toch zo snel uitgegroeid, ook al koop je ze enkele maatjes te groot. De cadeautjes die de drie wijzen aan het kindje Jezus gaven kunnen ons bijgevolg vandaag inspireren voor de geschenkjes voor de allerkleinsten onder ons.

Eerst en vooral mirre, een olieachtige substantie die vroeger gebruikt werd als zalf tegen infecties. Kinderen die groter worden lopen vroeg of laat kwetsuren op. Zonder troost, heling en genezing kan een kind moeilijk gelukkig worden. Even noodzakelijk als de mirre is de wierook nodig in het leven. Wie van ons wordt af en toe niet eens graag bewierookt? Dit geldt ook voor kinderen. Duizenden bemoedigingen en aanmoedigingen heeft een kind nodig alvorens volwassen te worden. Tot slot het aller kostbaarste geschenk zowel vroeger als nu: goud. Goud, een kostbaar iets, dat nooit zijn waarde verliest. In de opvoeding gaat het over het goud van onze tijd en aandacht.

Laten we aan kinderen geschenkjes geven die hen echt gelukkig zullen maken: het goud van onze tijd en aandacht, de wierook van onze aanmoediging en de mirre van onze troost en heling.

Goede God, laat ons in een tijd van materiële overvloed het meest noodzakelijke aan onze kinderen geven: tijd en aandacht, aanmoediging en bemoediging, troost en heling. Laat ons aan hen geven wat hen ten diepste gelukkig maakt en doet opgroeien tot liefdevolle mensen. Amen.