Live eucharistieviering

Live streaming van de zesde Paaszondag 9 mei vanuit de Wiemesgrot met deken Luc Herbots.
Met dank aan Filip Slegers en Radio Internazionale voor het mogelijk maken van de uitzending op Facebook en radio.
Ook dank aan organist Jeroen Follon, lector Griet Braekers (Bret-Gelieren), cantor Lieve Stas.
De tekst van de mis is aan de rechterkant te zien. Het is mogelijk in het tekstvak te scrollen. Via deze link is de tekst te downloaden.

Heb je deze pagina al eerder bezocht, dan kan het zijn, dat er nog een oud beeld hieronder in het geheugen zit. Het beste is om deze pagina te vernieuwen door op de smartphone naar beneden te swipen en op de computer de control-toets (onder Windows) of appeltje-toets (onder Apple) + r in te drukken.


Dekenaat Genk

Samen Zijn Verbinding Samen op weg We kiezen voor zingeving en verbondenheid. Vanuit de bron gaan we samen op weg naar een betere wereld.
Dekenaat Genk
Dekenaat Genk14 uren geleden
Weet jij het? Laat maar wat weten 🙏🏻.
Wat ga jij doen dit weekend? Van het mooie weer genieten, terrasje pakken, je moeder in het zonnetje zetten, naar een viering in de kerk of in de buitenlucht, naar de Tentoonstelling Heilige pater Damiaan in Lanaken, Neerharen, Damiaan-Pelgrimstocht 8km wandelen, Mariakapelletje bezoeken, 7-kapelletjes-fietstocht maken, in de tuin werken, in de eigen bubbel thuis van het zonnetje genieten, gewoon lekker chillen … Maak er in ieder geval een mooi, gezond & veilig weekend van 😊🌞🌱🌺!

6de paaszondag B

Heb elkaar lief!

8-9 mei 2021

Openingslied
Kondig het aan: de Heer is verrezen, zeg aan de wereld dat Jezus leeft.
Dit is de weg, die Hij heeft gewezen; dit is de waarheid die Hij geeft.
Dit is het leven voor alle eeuwen! Alleluia! Christus leeft!

Leef in uw hart met volle vertrouwen, hoop op een toekomst voor iedereen,
steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, vriendschap en goedheid om u heen.
Liefde volstaat om een wereld op te bouwen. Alleluia! Christus leeft!

Kruisteken – Openingswoord

Gebed om vergeving

Heer, vergeef ons, als wij ons te weinig bewust zijn dat U ons het leven schenkt.
Heer, ontferm U over ons …

Christus, vergeef ons, als wij ons te weinig inspannen
om liefde de grondtoon van ons leven te laten zijn.
Christus, ontferm U over ons …

Heer, vergeef ons, als wij aarzelen om ons leven aan U toe te vertrouwen.
Heer, ontferm U over ons.

Eer aan God – Openingsgebed

Eerste lezing
Handelingen 10,23-48*
De apostelen hebben tijd nodig gehad om te beseffen dat de boodschap van Jezus
niet enkel voor de Joden maar voor alle volkeren is bestemd.
In de lezing van vandaag horen we
hoe Petrus een eerste stap zet naar een groep Romeinse burgers.


Tussenzang
Zingt een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand.
Zingt voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen, Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

Alleluia

Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden,
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.

Evangelie – Homilie – Geloofsbelijdenis

Voorbede


Bidden wij, dat wij samen een Kerk van liefde en vriendschap mogen zijn,
waar iedereen aanvaard en niemand uitgesloten wordt.
Laten we bidden …

Bidden wij, dat wij samen een Kerk van trouw mogen zijn,
die altijd blijft geloven in het goede van de mens en altijd een deur laat openstaan.
Laten we bidden …

Bidden wij, dat wij samen een Kerk van hoop mogen zijn,
waar wij blijven zoeken naar eenheid, naar solidariteit met allen die in nood zijn.
Laten we bidden …

Bidden wij, dat we samen in onze parochiegemeenschap echt Kerk zouden zijn.
Voor de vreugden en de zorgen, die in onze gemeenschap leven …
Laten we bidden …

Offerande – Gebed over de gaven – Grote dankgebed

Onze Vader – Gebed om vrede – Lam Gods

Communie – Communielied

Lieve Vrouwe van ons land, met uw kroon of sleep van kant
en getorst door ruwe hand langs de vlakke wegen.
Lieve Vrouw langs beemd en gaard, Lieve Vrouwke bij de haard,
door geslachten vroom bewaard, schenk ons volk uw zegen.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria!

Moeder die op Vlaand’ren waakt, van zover ons heug’nis raakt,
al wat Vlaand’rens grootheid maakt, hebt Gij ons gegeven:
eenvoud, adel van gemoed, moederweelde, minnegloed,
reinheid en de stille moed voor uw Zoon te leven.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria!

Bezinning na de communie

Plicht zonder liefde maakt verbeten.
Verantwoordelijkheid zonder liefde wordt meedogenloos.
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard.
Waarheid zonder liefde wordt kritisch.
Slimheid zonder liefde maakt geslepen.
Vriendelijkheid zonder liefde wordt huichelachtig.
Orde zonder liefde maakt bekrompen.
Eer zonder liefde wordt hoogmoedig.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Geloof zonder liefde wordt fanatiek.
Leven zonder liefde … is zinloos!
Slotgebed – Zending en Zegen – Orgel