Licht voor de wereld | weekend 8-9 februari

Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!

Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.
(Matteüs 5*)

“Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld.” Dat zegt Jezus ook tot ons vandaag! Het is onze roeping als christenen om smaak te geven aan het leven, om licht te zijn voor mensen.

In elke eucharistieviering willen we ons laten aanspreken door deze roeping, maar vooral ook: Gods licht en kracht ontvangen, zodat Hij doorheen ons deze roeping kan waarmaken …

Bolle spiegel

Heel gemakkelijk nemen volwassen mensen wanneer zij het over het gedrag van jongeren hebben de uitdrukking ‘de jeugd van tegenwoordig’ in de mond. De commentaar die dan volgt is meestal een negatief oordeel. In de zin van ‘vroeger was het toch beter, toen beleefden we toch nog een aantal waarden’. In evangelische taal: ‘toen wij jong waren, waren wij ten minste toch het zout der aarde. Maar nu, met wat gaan we nu het leven zouten en smaak geven.’

Achter deze opvatting zit in feite een ontgoocheling: de waarden, die wij als belangrijk beschouwen, zien wij onvoldoende gerealiseerd in het leven van de jongere generatie. Maar is deze ontgoocheling wel terecht? Werkt het leven en het gedrag van jongeren niet als een spiegel? Een spiegel die laat zien wat volwassenen zelf feitelijk beleven. Dat is vaak iets anders dan dat wat zij verkondigen.Werkt het leven en het gedrag van jongeren zelfs niet als een bolle spiegel? Een bolle spiegel heeft als eigenschap om datgene wat er voor staat uit te vergroten, groter en dikker voor te stellen dan het is, zoals in een spiegelpaleis op de kermis. Als we spreken over de jeugd van tegenwoordig en ons ergeren over hun gedrag, zijn we dan niet vaak bezig over de wijze waarop zij de waarden uitvergroten, die de oudere generatie feitelijk beleeft. Wij ergeren ons dan over ons eigen feitelijk gedrag. Als we stellen dat jongeren te weinig zout der aarde zijn, dan spiegelt deze opvatting onmiddellijk ons eigen leven voor ogen. Zijn wij zelf wel genoeg het zout der aarde? 

Goede God,
wij mogen het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
Vorm onze smaak voor vrede en gerechtigheid
en maak uw Kerk tot een baken van hoop in deze tijd.
Dan mogen we in denken en doen U verheerlijken,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.