Kom en volg Mij! | weekend 25-26 januari

Op een dag liep Jezus langs het meer van Galilea
en zag twee vissers hun net in het meer uitgooien.
Het waren twee broers:
Simon, ook nog Petrus genoemd, en Andreas.

Hij sprak hen aan en zei:
“Kom en volg Mij. Vissers van mensen maak Ik van u.”
Onmiddellijk lieten zij hun netten in de steek
en gingen met Hem mee.
(Matteüs 4*)

De levende zegt ook tot ons:
“Ik wil iets nieuws beginnen:
het Rijk van God is binnen uw bereik! ”
Zoals Jezus vroeger rondtrok
en mensen bij name riep om mee te stappen in zijn droom,
zo roept Hij ook ons met onze naam en zegt:
“Als je echt gelukkig wil zijn,
kom dan los van alles wat je leven veréngt  en volg Mij!”

Onverklaarbaar gedrag

Wat bezielde Simon en Andreas toch dat zij op Jezus’ uitnodiging ‘komt en volgt mij’  onmiddellijk de netten in de steek lieten en hem volgden. Een weloverwogen beslissing kan men dit niet noemen. Ook de twee zonen van Zebedeüs lieten op Jezus’ woord de netten onmiddellijk in de steek. Vader Zebedeüs moet zich wel zorgen hebben gemaakt over het plotse onverklaarbare gedrag van zijn zonen. 

Zomaar van het ene moment op het andere een totaal nieuw leven beginnen en een goede job opgeven is toch onverklaarbaar. Op een of andere manier moet Jezus op deze jonge mannen een enorme indruk gemaakt hebben en zijn woorden een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend hebben. Anders is hun gedrag niet te verklaren. 

Jezus maakte zoveel indruk op hen omdat tussen de woorden van Hem en zijn daden geen verschil zat. Jezus verkondigde een blijde boodschap van de nabijheid van het Rijk Gods én tegelijkertijd bracht Hij dit Rijk Gods heel reëel nabij voor de zieken, die Hij genas. Mensen die doen wat ze zeggen, dwingen respect af. Mensen wiens woorden en daden in ‘één-klank’ met elkaar zijn, maken altijd een diepe indruk op hun medemensen. Omdat hun daden gezag geeft aan hun spreken. Hierin ligt het verschil tussen Jezus’ oproep tot bekering en onze oproepen tot verandering van levensstijl. Ook wij roepen heel vaak in het leven op tot bekering. Maar veel effect heeft ons roepen niet. Omdat we zelf niet voldoende beleven, hetgeen waartoe wij oproepen. Tussen onze woorden en onze daden zit vaak een hemelsbreed verschil. 

God, Gij zijt de toekomst voor ons, mensen.
Gij brengt ons blijdschap en vreugde.
“Licht in de duisternis”, zo is uw Naam.
Roep ons weg uit alles wat ons niet dichter bij U brengt
en help ons om Hem te volgen,
Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Een schilderij van Luc Blomme over de roeping van de eerste leerlingen.
Ze stappen naar Jezus toe: ze zijn bereid Hem te volgen.En hun grote ruige vissershanden zijn geopend in ontvankelijkheid.