Kerstboodschap 2022

“Wees niet bang”,
zegt Gods engel aan Maria ...	
“Zeg maar ja aan God.
	Stem je leven af op zijn verlangen.
	En je zal ervaren hoe God doorheen jou
	grote dingen doet voor zijn mensen!”

	“Wees niet bang”,
zegt Gods engel aan Jozef ...
	“Laat Maria niet in de steek;
	zorg voor haar en voor haar kind.
	En je zal ervaren dat God 
	zijn mensen nooit in de steek laat!”

	“Wees niet bang”,
zegt Gods engel aan de herders ...
	“Want ik breng jullie een boodschap van vreugde.
	Herken Gods wonder in een weerloos kind.
	En jullie zullen ervaren dat God altijd
	aan de kant van de kleinen staat!”

	“Wees niet bang”,
zegt Gods engel tot ons vandaag ...
	“Want ook deze Kerstmis
	wil God opnieuw bij jullie komen wonen.
	Open je hart en je zal ervaren:
	God laat zijn mensen nooit los!”