Kerkelijke uitvaart in tijden van Coronacrisis

Volgens zowel de richtlijnen van de Belgische bisschoppen als deze van de burgerlijke overheid kunnen kerkelijke uitvaartdiensten tot en met 13 december enkel plaatsvinden ‘in beperkte kring’ (maximaal 15 personen). Huwelijken kunnen plaatsvinden, alleen met beide echtgenoten en getuigen. Doopsels moeten worden uitgesteld.

In het dekenaat Genk (de parochies van As – Genk – Lanaken – Maasmechelen – Zutendaal) vertalen we deze algemene bepalingen in volgende afspraken:

 • Het begrip ‘beperkte kring’: dit betekent in eerste instantie de naaste familie (partner, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen …); maar het kan ook buur of vriend betreffen; met een maximum van vijftien aanwezigen. Kinderen onder de 12 jaar, voorganger, koster, lector, organist en cantor worden niet meegerekend. En met inachtneming van de algemene richtlijnen dat mensen met een zwakke gezondheid en eenieder met ziektesymptomen niet deelnemen.
 • Er is geen gebedswake op de vooravond.
 • Er is geen begroeting vooraf in de kerk.
 • Vanuit de parochie zijn aanwezig: een voorganger, een koster, een lector en een organist.
 • Wat zang en muziek betreft: 
 • er is geen zangkoor;
 • er is wel een organist die met korte muzikale orgelstukken de overgangen maakt tussen de verschillende onderdelen;
 • indien de familie dat wenst, is er ruimte voor 1 of 2 zelfgekozen liederen op cd.
 • De offergang: de uitvaartverzorger ziet toe dat de aanwezigen voldoende afstand van elkaar houden.
 • Geen kruisje maken met wijwater, noch in de kerk, noch op het kerkhof.
 • De weekendeucharistie, verbonden aan de uitvaart: deze wordt bepaald op een weekend na 13 december. We voorzien de mogelijkheid om ook dan gedachtenisprentjes uit te delen.

Aan de families en de uitvaartcentra wordt gesuggereerd om op het overlijdensbericht te vermelden dat de ‘uitvaart in beperkte kring’ te maken heeft met het coronavirus.

Genk, 1 november 2020

Namens de pastoor-moderatoren van het dekenaat,

Luc Herbots, deken
089/35.22.05
dekenluc@dekenaatgenk.be