EEN GEZEGEND 2020!

2020

Bij de jaarwisseling gaat er heel wat in ons om.
We kijken terug naar het voorbije jaar:
we zijn dankbaar voor het goede,
zoeken heling voor onze pijn,
vragen vergeving voor onze fouten.
We kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar:
we wensen en dromen het beste voor de mensen
die we graag hebben;
we maken plannen en goede voornemens.
We bidden om zegen over dit nieuwe jaar.