Gedoopt met de heilige Geest | weekend 18-19 januari

gedoopt met de Heilige Geest – dekenaat Genk

Verder getuigde Johannes: “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.” (Joh. 1,32-34)

In het evangelie van volgend weekend
spreekt Johannes de Doper over Jezus 
als “het Lam van God”, “de Zoon van God”,
“Hij die doopt met heilige Geest”…
Het lijken grote namen en grote titels.
Maar het zegt wel wie Jezus voor ons wil zijn, 
wie Hij meer en meer voor ons wil worden,
dag na dag …

Het eeuwige leven

Bij geboorte, maar ook bij de dood komen christenen met hun geliefden naar de kerk.

Op het einde van de uitvaartliturgie zegent de priester het lichaam van de overledene met doopwater omdat de overledene gedoopt werd tot eeuwig leven. Vervolgens wordt het lichaam bewierookt, omdat de overledene hier op aarde een tempel was van Gods Heilige Geest. Beide rituelen verwijzen naar het allereerste begin, naar het doopsel. Johannes de Doper, die met water doopte, getuigt in het evangelie over Jezus: ‘Hij is het die doopt met de heilige Geest.’

We worden met water gedoopt tot eeuwig leven. Het eeuwige leven bestaat hierin dat God de gedoopte nooit zal loslaten, altijd met zijn liefde zal omringen, wat er ook in het leven van een christen gebeurt. God blijft ons met zijn levengevende Geest steeds nabij. Ook al zijn we op onze levensweg op sommige momenten fundamenteel ontmoedigd en dreigen we het goede waar we voor gekozen hebben op te geven, God blijft ons nabij met zijn liefde. Ook al verwijderen we onszelf van God in onze hoogmoed wanneer we menen alles als mens alleen aan te kunnen, ook dan laat God ons niet in de steek. Ook al verwijderen we onszelf van God in de zonde wanneer we in de greep van het kwaad zijn. Ook dan laat God ons niet in de steek. Zijn Geest van goedheid zal het kwaad uit ons hart verdrijven. Gods goedheid is altijd sterker dan het kwaad.

Als een goede Vader staat Hij te wachten op zijn verloren kinderen, opdat zij zich zouden bekeren, en zoals de verloren zoon uit de parabel, de weg naar zijn liefde terug zouden vinden. 

Goede God, wij zijn gedoopt geworden tot eeuwig leven. Laat dan het vertrouwen in ons hart groeien dat Gij steeds met ons zijt in de goede en kwade dagen van het leven. En dat Gij ons uw Geest van liefde telkens opnieuw schenkt om te kunnen leven naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.