Digitale deelkast

digitale deelkast – dekenaat Genk

De deelkast van Broederlijk Delen in de veertigdagentijd was bedoeld om recepten, boeken, ideeën te delen. Nu de kerken tijdens het coronavirus zijn gesloten, is het mogelijk om digitaal te delen. Deel jij mee door dit bericht te delen of jouw getuigenis te delen?
Hieronder kun je – eventueel anoniem – een reactie plaatsen 🙏🍀💜.
Je mag ook een e-mail sturen naar secretariaat@dekenaatgenk.be.

weekend 28-29 maart
Getuigenis van pastoor Michael van Genk-West
Getuigenis van een medechristen
Nog een mooie tekst

weekend 28-29 maart 2020

“Ik leef net zoals Jezus in de woestijn”

door pastoor Michael John Devanesan, pastoor van Genk-West – Heralds of Good News

getuigenis pastoor michael – dekenaat Genk

De veertigdagentijd 2020. Deze is bijzonder, omdat ik eenheid met Jezus ervaar. Jezus was 40 dagen en 40 nachten alleen in de woestijn. In de afgelopen jaren had ik alleen maar verbeelding van deze woestijnervaring.

Dit jaar heb ik de echte ervaring van eenzaamheid. Ik zal deze veertigdagentijd echt niet vergeten. Ik denk dat alle christenen dit jaar voorbeelden van woestijnervaring worden. Jezus bracht zijn tijd door met bidden, spreken met God, zijn Vader, en vasten. Hij was vrijwillig alleen voordat hij aan zijn nieuwe missie van redding van mens en natuur begon. Hij accepteerde het Heilige Kruis, lijden en dood als Gods wil. Na de dood stond Hij weer op en bewees de waarheid van het eeuwige leven. Hij heeft dus het kwaad overwonnen door zijn lijden. God heeft hem beloond met opstanding. Elke christen kan een andere Christus worden na deze veertigdagentijd. Net zoals Jezus kunnen we ook proberen een nieuw leven te beginnen met een nieuwe missie om mens en natuur te redden van allerlei soorten vervuiling. We kunnen ook zijn authentieke discipelen worden om eeuwig gezond leven in de hele wereld te verspreiden met liefde, vrede, genade en geluk.

De Coronacrisistijd. Als mens voel ik ten zeerste mee met onze lieve zusters en broers, die in Italië lijden door het virus. Ik was daar negen jaar als zendeling. Ik bid voor de gestoven kinderen van God. Ik vier elke dag de Heilige Mis voor hen, voor het snelle herstel en voor de redding. Als priester voel ik tegenwoordig meer de liefde van God. Hoewel er een negatief gevoel van eenzaamheid en beperking is, heb ik positieve ervaringen.
Het is tijd om na te denken en te bedanken. Ik herinnerde me de liefde van mijn ouders. Ik dank God voor de gave van leven en het oneindige universum. Ik herinnerde me het geloof van mijn ouders. Ze brachten me dagelijks naar de kerk. Ze hebben me wijsheid geleerd om in de wereld te leven. Ze brachten me naar de school om mijn talenten te ontwikkelen. Ik herinnerde me de leraren, de priesters en zusters die mij hielpen groeien in India, Italië en België. Ik dank God, mijn ouders en alle goedhartige mensen voor hun liefde en genade. Het is dus belangrijk om tijd door te brengen op ons werk om rijkdom te verdienen, maar het is belangrijker om onze tijd door te brengen met onze ouders, met onze lieve kinderen, familieleden en vrienden. God is liefde. Als er liefde is in ons gezin, dan is God in ons gezin! God is één. Als wij als mensen allemaal in eenheid samenleven, dan is het gemakkelijk voor ons om Hem te zien als onze God en Waarheid in onze zoektocht naar waarheid. Tegenwoordig is de natuur gelukkiger dan ooit en vredig zonder al te veel vervuiling. Dit is de belangrijkste realiteit die ik tegenwoordig zie. Hoe meer we stoppen met het gebruik van technologie, auto’s, motoren en machines, hoe gezonder de natuur voelt en leeft. Deze crisis heeft me dit geleerd: “Meer technologie is niet goed voor het eeuwige gezonde leven van mens en natuur.” Daarom kunnen we door onze extreme technologische instelling stoppen met het verhogen van de opwarming van de aarde. In plaats daarvan kunnen we de stem van God beluisteren in onze dagelijkse kleine en eenvoudige werken en gelukkig leven met de nieuwe visie op gezond leven in onze toekomstige vrijheid van het coronavirus. Ik bid voor jullie allemaal in mijn persoonlijke Heilige Mis. Bid alsjeblieft ook voor mij.  Dankjewel voor jullie liefde, genade en eindeloos geduld.  Bij voorbaat wens ik jullie allemaal, beste zusters en broeders, een gelukkig Pasen!

“ledig-zijn”

door een medechristen

Deze Corona-periode valt samen met de Vasten.
Toeval of niet, maar …
De Corona-epidemie en de Vasten hebben wat gemeen.
Beide nodigen me uit tot Ledig-Zijn.
Me ont-doen van alles dat mijn aandacht naar buiten trekt.
Geen feestjes, geen drukte, geen overdreven bedrijvigheid, geen gehol …
Wel zelfzorg en zo zorgzaam voor anderen zijn.
Wel eenvoud en eenvoudig zijn.
Wel in mijn huis en in meZelf … thuis-Zijn.
Zo ben ik voortdurend in evenwicht.

“De zin van het leven vandaag …

door een medechristen

Waar twee of meer mensen zorg dragen voor mekaar,
wetend dat de kwetsbaarheid bij de ene net zo leeft bij de andere …
Waar twee of meer mensen mogen thuiskomen bij mekaar,
wetend dat ze verlangen om veilig en geborgen te zijn bij mekaar …
Waar twee of meer mensen klankbord zijn voor mekaars bezorgdheid,
wetend dat ze mogen uitspreken wat ze nergens kwijtraken …
Waar twee of meer mensen mekaar bemoedigen,
wetend dat er in de donkerste nacht nog altijd sterren zijn …
Waar twee of meer samen zijn in mijn naam,
dáár is het Leven, de zin van ons bestaan.Wij zijn geroepen om altijd opnieuw op weg te gaan naar een nieuwe morgen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *