Burgerbudget

Als kerkgemeenschap presenteren we graag deze vijf projecten, die aantonen dat zingeving, levensbeschouwing en aandacht voor de medemens ook nu alomtegenwoordig zijn. 

Scroll naar beneden om meer informatie over de projecten te lezen of klik op de directe link hieronder: Samen op de fiets
Een thuis voor iedereen
Waardig begraven
Huiswerkbegeleiding
Stiltepad

In januari lanceerde stad Genk de oproep aan burgers om ideeën in te dienen voor hun buurt, wijk of stad en later ook zelf aan de slag te gaan om deze projecten te realiseren. De thema’s waarvoor burgers een project konden indienen zijn: talentontwikkeling, armoede en sociale ongelijkheid, duurzaamheid en klimaat. Een Burgerbudget bedraagt minimum 5000 euro en maximum 100 000 euro.
Van 18 tot 30 juni kan elke Genkenaar stemmen op drie favoriete projecten en zo beslissen welke projecten een burgerbudget krijgen. We durven rekenen op stemmen van velen om de projecten te kunnen verwezenlijken en de verbondenheid en solidariteit in de samenleving te versterken. 

Er kan online worden gestemd of op locatie.
Let op: je stem is pas geldig als er op 3 projecten is gestemd. 
Dit zijn de locaties: 
Bibliotheek (Stadsplein 3)
Blokbar in de Luminus Arena (Stadionplein 4)
Buurtcentrum Londot 3 (L. Londotstraat 3)
Buurthuis Sledderlo (Bijlkesstraat 16)
Dienstencentrum Hazelaar (Rustlaan 13)
Dienstencentrum Ter Hooie (Hooiplaats 14/2)
Dienstencentrum De Halm (Halmstraat 9)
Dienstencentrum De Schalm (Landwaartslaan 99)
Dienstencentrum De Steymer (André Dumontlaan 129/2)
Gigos Sledderlo (Bijlkesstraat 14)
Onthaalbalie van het Stadhuis (Stadsplein 1)
Wijkbureau Genk Centrum (Molenstraat 13)
Wijkcentrum Kolderbos (Priesterhaagstraat 32)
Wijkcentrum Winterslag (Noordlaan 135-137)
Wijkbureau Waterschei (Binnenlaan 52) 

Samen op de fiets

Samana-Genk wil mensen met beperkte mobiliteit op de fiets (elektrische fietsriksja of duofiets) om zo het sociale isolement van langdurig zieken te doorbreken en van Genk een inclusieve en toegankelijke fietsstad te maken. 

Mede geïnspireerd door bestaande fietsprojecten voor minder mobiele personen, willen we via het Burgerbudget tegemoetkomen aan de mobiliteitsnood en de nood aan sociale contacten van deze ruime doelgroep in Genk, dus ook buiten Samana. Met ‘Samen op de Fiets’ willen we deze noden wegwerken door een laagdrempelig verhuursysteem van aangepaste en comfortabele fietsen. Alle mensen met een beperkte mobiliteit (door ouderdom, dementie, ziekte of een andere beperking) kunnen recreatieve ritjes maken op een aangepaste fiets (elektrische fietsriksja of duo-fiets), altijd samen met een opgeleide fietspiloot (de partner, een familielid, een mantelzorger of een vrijwilliger). Cruciaal wordt het uitbouwen van een netwerk van enthousiaste vrijwilligers: niet alleen fietspiloten om regelmatig ritten te maken met mindermobiele mensen, maar ook iemand die de rittenplanning maakt en coördineert, voor logistieke steun, enzovoort. Voor gebruik van de fietsen geven we voorrang aan mindermobiele Genkenaren die thuis of in een assistentiewoning wonen. Als uitvalsbasis kiezen we Kattevennen omwille van de ligging op het fietsroutenetwerk, parkeerfaciliteiten, toeristisch infopunt, horeca en sanitair. https://burgerbudgetgenk.be/topics/976/entries/11554

Een Thuis voor Iedereen

Omdat een mens nooit op straat moet slapen, wil de Italiaanse Missie in een huis naast de Italiaanse kerk drie slaapkamers inrichten en een gezamenlijke keuken, living en badkamer om gasten warm-menselijk te begeleiden. 

Het raakt ons allemaal: daklozen, die ergens op straat een slaapplaats moeten zoeken. En ondanks veel goede wil en toegewijde diensten is er niet altijd onmiddellijk een oplossing te vinden.
Vanuit de Italiaanse Missie is er daarom een project om een bestaande woning ten dienste te stellen van mensen in nood die plotseling op straat belanden, maar ook van de lokale instellingen (OCMW en Dienst Sociaal Welzijn) die soms een te kort aan slaapplaatsen hebben voor mensen die op een oplossing wachten. Zo kunnen we mensen in acute nood onmiddellijk helpen. 
Voor de werking van ons project is er al contact geweest met Schepen Ria Grondelaers, Sylvie Reyskens van het OCMW, Inge Koekelkoren van Welzijnszorg, Frank Deloffer van bisdom Hasselt en leden van verschillende verenigingen. https://burgerbudgetgenk.be/topics/976/entries/11487

Waardig begraven van wie eenzaam of arm sterven

Groep rouwenden nabij wil voor mensen die arm en eenzaam sterven een waardige begrafenis verzorgen met mooie teksten, muziek, een bloemstuk en warme aanwezigheid van een groep vrijwilligers. 

Voor mensen die arm of eenzaam sterven betaalt het OCMW veelal wel de begrafeniskosten maar zij worden vaak eenzaam begraven, er is geen afscheidsceremonie, geen bloemstuk, geen grafsteen, geen of slechts enkele aanwezigen …
Het uitgangspunt was de vraag van een huisarts om op het kerkhof een afscheidsdienst te doen voor iemand die leefde van het OCMW. Het nichtje had hem gezegd: “Ik vind het verschrikkelijk dat mijn tante zomaar in de grond wordt gestoken.” Ook een gescheiden vrouw werd eenzaam begraven. Deze gebeurtenissen raakten ons, deden ons nadenken en riepen ons op zulke situaties niet meer te laten gebeuren. Ieder mens die ooit een naam kreeg, heeft recht op een waardig afscheid, wat zijn levensweg ook geweest is.
We willen samenwerken met verschillende diensten en organisaties die met deze problematiek geconfronteerd worden en ons discreet deze personen kunnen melden.
We hopen door dit project de solidariteit met armen en vereenzaamde mensen te versterken. https://burgerbudgetgenk.be/topics/976/entries/11498

Huiswerkbegeleiding

Een sterker kind in een sterker gezin is het uitgangspunt van federatie Genk-Noord om kinderen uit het lager onderwijs in Hoevenzavel, Zwartberg, Waterschei en Oud-Waterschei te laten bijstaan met hun huistaken. 

Zo ondersteunen we kinderen in de uitbouw van hun zelfbeeld. We proberen de redenen op te sporen waarom zij moeilijkheden hebben om hun huistaken te maken. Vervolgens maken we deze oorzaken bespreekbaar thuis, in hun leefwereld en op school. En door samenwerking met verschillende instanties trachten we een oplossing uit te werken voor deze onderliggende oorzaken. Vaak zijn het moeilijke thuissituaties, problemen in de leefwereld of de omgeving die aan de basis liggen. Huistaak begeleiding kan zorgen voor een bredere verbeteringssituatie van kind en gezin. 
We hopen te bereiken dat kinderen hun huistaken kunnen maken en hierdoor met een beter gevoel naar school kunnen gaan. We verlangen het zelfbeeld van de kinderen op te krikken en te zorgen dat ze van jongs af aan mee zijn, zich niet achtergesteld voelen maar gesterkt en gesteund. Zo bieden we het kind een betere voorbereiding op maatschappij en arbeidsmarkt. Tevens helpen we de leerkrachten om zich een beter beeld te vormen op het effectief kennen en kunnen van het kind. 
https://burgerbudgetgenk.be/topics/975/entries/11541

Stiltepad

Het team van Zoekpunt heeft al een wandelpad uitgestippeld in natuurgebied de Melberg, waar je bij zeven halten, verspreid over 2 km, wordt geprikkeld om tot rust te komen, te herbronnen, nieuwe energie op te doen en bezield eruit te komen. 

Je doorloopt onderweg een labyrint, je doet ademhalingsoefeningen, je wandelt met aandacht voor je lichaam, je opent al je zintuigen, enkele bijzondere zitbanken nodigen uit om te verwonderen, te vertellen en te verbeelden … De laatste opdracht is een uitnodiging om een commitment te verwoorden en zo opnieuw bezield het leven in te stappen.
De aanzetten van het Stiltepad zijn eenvoudig en universeel: ieder, die op zoek is naar zingeving, zal er zich in kunnen herkennen. Het pad is voor iedereen vrij toegankelijk. Je kan het pad individueel doorlopen, met je gezin, met een kleine groep. Begeleiders van ‘zingevingsgroepen’ kunnen het  gebruiken en tevens voor begeleiding en aanvullende duiding zorgen. 
https://burgerbudgetgenk.be/topics/975/entries/11552

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *