Bemin uw vijanden | weekend 22-23 februari

In zijn bergrede zegt Jezus tot zijn leerlingen: 
“Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: 
‘Bemin uw naaste en haat uw vijand’. 

Maar Ik zeg u: heb uw vijanden lief 
en bid voor hen die u het leven moeilijk maken. 
Dan pas zijt gij ware kinderen van uw hemelse Vader.”
(Matteüs 5*)

Vorig weekend al riep Jezus ons op tot “meer dan het gewone”.
Deze zondag horen we het vervolg van zijn oproep: 
“Heb zelfs uw vijanden lief”.
De motivatie van deze verregaande oproep lezen we bij Paulus:
“Overwin het kwade door het goede!”

Glasheldere Bijbelteksten

Sommige teksten in de Bijbel zijn ontzettend moeilijk om te verstaan. Zelfs bijbelwetenschappers kunnen er nauwelijks een begrijpbare verklaring bij geven.
Als zij deze teksten al niet verstaan, hoe kunnen gewone gelovigen ze dan doorgronden? We schuiven dan terecht deze teksten aan de kant als te moeilijk, als onbegrijpelijk en ontoegankelijk. Daarmee is de kous af.

Maar merkwaardig genoeg de echte moeilijke Bijbelteksten zijn deze die we onmiddellijk verstaan. Teksten die zo klaar zijn als een klontje en die geen jota uitleg behoeven, die kunnen we niet zomaar negeren of naast ons neerleggen. Deze glasheldere Bijbelteksten, die we ogenblikkelijk verstaan, blijven ons gehele leven parten spelen. Want we kunnen ze niet gemakshalve als onbegrijpelijk aan de kant schuiven. We moeten er op in gaan, met alle gevolgen van dien.

Zo is dit ook met het gebod van Jezus uit het evangelie: “Bemin uw vijanden!” Wie ons het leven zuur maakt en wie onze vijanden in het leven zijn, is maar al te duidelijk. Haarscherp komen de namen en de gezichten van de dwarsliggers in ons leven ons voor ogen. Juist ja, die mensen, die we in ons leven kunnen missen als kiespijn, die zouden we moeten beminnen. Dat is pas echt moeilijk. “Bemin uw vijanden”: met dit gebod komen we nooit klaar in ons leven.

Goed God, graag verschuilen wij ons achter allerlei drogredenen om uw Zoon Jezus Christus niet na te volgen. Zijn boodschap van naastenliefde tot en met onze vijanden is maar al te duidelijk. We begrijpen dit gebod onmiddellijk met ons verstand. Maar we zijn toch zo traag van hart. Maak ons hart zacht én moedig, opdat we een eerste stap zouden zetten om onze vijanden te beminnen.

Heer onze God,
omdat Gij ons aller Vader zijt, 
zijn wij ook broers en zussen van elkaar.
Leer ons onze medemensen liefhebben, zoals Gij ons liefhebt.
Breek de scheidingsmuren af, 
doorbreek onze enge denkbeelden,
zodat wij voor de wereld een teken kunnen zijn
van uw grenzeloze liefde, voor alle mensen en doorheen alle tijden. Amen.