100 jaar Verdrag van Versailles

wanneer? donderdag 30 januari 18.30-20.30 uur 
waar? parochiekerk OLV Hemelvaart, Lievevrouwstraat 15-19 te Genk 

‘Nooit meer oorlog’, zo klonk duidelijk de boodschap na het einde van de eerste wereldoorlog. Met dat doel voor ogen startten de politieke leiders van de overwinnaars begin 1919 in Parijs een conferentie die in juni van dat jaar uitmondde in ‘Het verdrag van Versailles’. In het zog van dit verdrag werd een heel andere internationale politiek uitgebouwd, waarin samenwerking, mensenrechten en verdragen een plaats kregen: van Volkenbond naar Verenigde Naties, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens naar het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Paul Lansu neemt ons mee in dit verhaal. Hij is priester, behaalde een master in de Vredesstudies aan de universiteit van Bradford (UK), en is bestuurder bij Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen. Hij heeft een jarenlange ervaring op vlak van veiligheid en ontwapening, mensenrechten, vredesopbouw, spiritualiteit, theologie en interreligieuze dialoog.

Deze open avond gaat door op donderdag 30 januari van 18.30 uur tot 20.30 uur in de kerk van Oud-Waterschei. Iedereen van harte welkom!